Contact

Programme:

 • Prof. Jennifer Thomas
  • email address: jennifer.thomas@ucl.ac.uk
  • address: University College London - Department of Physics & Astronomy - Gower Street - London - WC1E 6BT, UK
  • phone: +44 (0)20 7679 7155
 • Prof. Karol Lang
  • email address: lang@physics.utexas.edu
  • address: University of Texas at Austin - Department of Physics - 2515 Speedway, C1600, Austin, TX 78712-1192, USA
  • phone: +1 (512) 4713528

Logistic, accommodation:

 • Aimie Fong, Secretary, Rencontres du Vietnam,
 • Ms NGUYEN Thi Loi, Accountant, International Centre for Interdisciplinary Science and Education
  • email address: loi.nguyen@icisequynhon.com
  • address: Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, Quốc lộ 1D, khu vực 2, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, VIETNAM
  • office phone: +84 (0)563 646 609
  • mobile phone: +84 (0)911 422 068